Polityka prywatności

Adres naszej strony internetowej to: https://asmarketingu.edu.pl.

Firma IMAGO Jacek Dudzic zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Każdego klienta firmy IMAGO Jacek Dudzic i użytkownika serwisów oraz publikacji należących do IMAGO Jacek Dudzic obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: IMAGO Jacek Dudzic nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników swoich serwisów.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować czasopism należących do IMAGO Jacek Dudzic oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez IMAGO Jacek Dudzic.

Witryny internetowe objęte zasadami ochrony poufności danych

Niniejsze zasady ochrony poufności danych dotyczą witryny internetowej i domeny asmarketingu.edu.pl. Dla informacji i wygody użytkowników witryna internetowa asmarketingu.edu.pl może zawierać łącza do witryn internetowych podmiotów trzecich. Skorzystanie z tych łączy oznacza opuszczenie witryny internetowej asmarketingu.edu.pl. IMAGO Jacek Dudzic nie ponosi odpowiedzialności za witryny internetowe podmiotów trzecich oraz ich zasady ochrony poufności danych, które mogą różnić się od naszych. Niniejsze zasady nie dotyczą danych osobowych przekazywanych przez użytkownika podmiotom trzecim. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że IMAGO Jacek Dudzic nie śledzi danych zbieranych na witrynach internetowych podmiotów trzecich i nie odpowiada ani za nie, ani za sposoby ochrony prywatności przez podmioty trzecie, a także nie odpowiada za ich działania lub zawartość ich witryn internetowych.

Rodzaje gromadzonych informacji

Firma IMAGO Jacek Dudzic przetwarza dane osobowe zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej również jako „RODO”), jak również w innych powszechnie obowiązujących przepisach.

Korzystanie z witryny internetowej asmarketingu.edu.pl nie jest związane z obowiązkiem przekazywania danych osobowych. W przypadku chęci zarejestrowania się na witryny internetowej asmarketingu.edu.pl wymagane jest podanie danych kontaktowych (nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, jednoznacznej nazwy użytkownika i hasła). Dane te są wykorzystywane przez IMAGO Jacek Dudzic do przetwarzania płatności oraz udzielania dostępu do zakupionych materiałów szkoleniowych. Dane kontaktowe użytkownika mogą być również wykorzystywane do informowania o innych produktach i usługach oferowanych przez IMAGO Jacek Dudzic, a także przesyłania materiałów promocyjnych partnerów marketingowych o tematyce, która może zainteresować użytkownika. Użytkownicy, którzy nie chcą otrzymywać materiałów promocyjnych, mogą zrezygnować z nich w dowolnym czasie po dokonaniu rejestracji poprzez aktualizację preferencji.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Przekazując dane osobowe na witrynie internetowej asmarketingu.edu.pl, użytkownik wyraża zgodę na możliwość przesyłania dowolnej ich części poza granice stanowe i państwowe (w tym również poza granice EOG) w celach konsolidacji, przechowywania, uproszczenia zarządzania, sprawozdawczości i innego użytku wewnętrznego. IMAGO Jacek Dudzic ma prawo przetwarzać, ujawniać i przekazywać uzyskane dane osobowe, a także przesyłać w tym celu dane przez granice stanowe lub państwowe (w tym również poza granice EOG).

Dane nieosobowe są konsolidowane w celach sprawozdawczych dotyczących przydatności, działania, i skuteczności witryny internetowej asmarketingu.edu.pl. Służą one zwiększeniu zadowolenia użytkowników, przydatności i udoskonaleniu zawartości tych witryn. Witryny i ich zawartość mogą być zmieniane pod wpływem opinii odwiedzających.

IMAGO Jacek Dudzic zastrzega sobie ponadto prawo do ujawnienia informacji przekazanych przez dowolnego użytkownika witryny internetowej asmarketingu.edu.pl lub go dotyczących zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub w przypadku gdy istnieją uzasadnione powody, by przypuszczać, że ujawnienia wymaga ochrona systemów lub działalności IMAGO Jacek Dudzic, a także praw podmiotów trzecich.

Komunikacja z użytkownikiem

Po dokonaniu rejestracji użytkownik otrzymuje od serwisu asmarketingu.edu.pl powitalną wiadomość e-mail z potwierdzeniem nazwy użytkownika i hasła. IMAGO Jacek Dudzic odpowiada również na pytania użytkownika, świadczy zamówione usługi i prowadzi konto użytkownika. Komunikacja z użytkownikiem odbywa się przez pocztę elektroniczną — IMAGO Jacek Dudzic zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu honorowania preferencji użytkownika.

IMAGO Jacek Dudzic okresowo przesyła użytkownikom informacje o nowych produktach, usługach, specjalnych zniżkach, promocjach i informacje ogólne. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania tych informacji (zob. część o rezygnacji poniżej).

Zamawianie usług i produktów

Na witrynie internetowej asmarketingu.edu.pl można zamawiać produkty lub usługi, zwrócić się o informacje lub materiały marketingowe bądź promocyjne. Aby zakupić produkt lub usługę, użytkownik przekazuje nam dane pozwalające na jego identyfikację. Wymagane są informacje kontaktowe (np. imię i nazwisko lub nazwa, adres poczty elektronicznej, adres dostawy) oraz finansowe (np. numer karty kredytowej, adres wystawcy i termin ważności). Otrzymane od użytkownika informacje finansowe służą wyłącznie do wystawienia rachunku za zakupione produkty i usługi.

Obsługę płatności realizuje firma PayU.

Niezapowiedziane wiadomości

IMAGO Jacek Dudzic zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości IMAGO Jacek Dudzic rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów IMAGO Jacek Dudzic.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych IMAGO Jacek Dudzic.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Sposób gromadzenia i przechowywania danych przez IMAGO Jacek Dudzic

Dane, o których mowa powyżej chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wykorzystaniu najlepszych, zabezpieczeń technicznych, w tym m.in. serwer na którym znajduje się oprogramowanie, znajduje się w zabezpieczonym, stale monitorowanym, specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu. Dane są przechowywane i przetwarzane z wykorzystaniem bezpiecznych mechanizmów ochrony przekazywania/przesyłu informacji o danych osobowych. Transmisja informacji o danych osobowych odbywa się w protokole SSL (Secure Socket Layer v3). Metoda ta polega na kodowaniu i dekodowaniu danych pomiędzy przeglądarką klienta a serwerem. SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości. W chwili nawiązania połączenia z bezpieczną witryną – stosującą protokół SSL – wysyłany jest do użytkownika komunikat o bezpiecznym połączeniu oraz pojawia się symbol kłódki (w zależności od przeglądarki w różnym miejscu – może to być w prawej części paska stanu lub na pasku nawigacji). Do weryfikacji bezpieczeństwa witryny SSL stosuje się certyfikaty tożsamości (pozwalają one na sprawdzenie uprawnień serwerów i użytkowników). Certyfikaty wydają firmy badające i potwierdzające zastosowanie bezpiecznych rozwiązań na stronie WWW.

Rezygnacja

IMAGO Jacek Dudzic oferuje użytkownikom możliwość otrzymywania wielu informacji, które stanowią uzupełnienie oferowanych produktów i usług. Użytkownik może subskrybować informacje o produktach i usługach oraz informacje marketingowe. Informacje IMAGO Jacek Dudzic mogą dotyczyć nowych produktów, ofert specjalnych, a także zawierać zaproszenia do udziału w badaniach rynkowych. Aby nie otrzymywać w przyszłości biuletynów informacyjnych lub komunikatów o promocjach oferowanych na witrynie asmarketingu.edu.pl, użytkownik może z nich zrezygnować w sposób opisany w każdym biuletynie lub komunikacie bądź wysyłając wiadomość e-mail na adres: support@asmarketingu.edu.pl

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do firmy IMAGO Jacek Dudzic przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. IMAGO Jacek Dudzic nie ma możliwości zabezpieczenia użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do IMAGO Jacek Dudzic i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez IMAGO Jacek Dudzic nie podlegają Polityce Prywatności.

Prywatność niepełnoletnich

IMAGO Jacek Dudzic jest zobowiązana chronić prywatność niepełnoletnich i zachęca rodziców i opiekunów do czynnego udziału w realizowanych za pośrednictwem Internetu zajęciach i zainteresowaniach ich podopiecznych. IMAGO Jacek Dudzic nie gromadzi świadomie informacji o niepełnoletnich poniżej 13 roku życia i nie kieruje do nich zawartości witryny internetowej elevato.uk.

Cookies

Niektóre obszary serwisów należących do IMAGO Jacek Dudzic mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone, kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego konta w naszym systemie.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Wyłączenie Odpowiedzialności

Firma IMAGO Jacek Dudzic została stworzona, aby pomagać i wspierać w prowadzeniu biznesu online. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać z dokumentów, które udostępniamy. Zawsze pamiętaj, aby dany dokument dokładnie przeczytać i szczegółowo przeanalizować, gdyż może nie być stosowny do Twojej sytuacji, ewentualnie skonfrontuj z innymi podobnymi publikacjami.

IMAGO Jacek Dudzic oraz jego redakcja nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny i postępować odpowiedzialnie odpowiadając na reklamę, podejmując decyzje inwestycyjne bądź wysyłając pieniądze.